Đế quốc Trung Đông 2027


Select your language

Middle East Empire 2027 - English    Middle East Empire 2027 - Turkish    Middle East Empire 2027 - German    Middle East Empire 2027 - Greek    Middle East Empire 2027 - Arabic    Middle East Empire 2027 - Spanish    Middle East Empire 2027 - Russian    Middle East Empire 2027 - French    Middle East Empire 2027 - Chinese Simplified    Middle East Empire 2027 - Polish
Middle East Empire 2027 - Portuguese    Middle East Empire 2027 - Vietnamese    Middle East Empire 2027 - Indonesian    Middle East Empire 2027 - Italian    Middle East Empire 2027 - Romanian    Middle East Empire 2027 - Hebrew    Middle East Empire 2027 - Dutch Middle East Empire 2027 - Bengal    Middle East Empire 2027 - Serbian    Middle East Empire 2027 - Urdu
Middle East Empire 2027 - Persian    Middle East Empire 2027 - SlovakTrò chơi iGindis
iGindis bạn có thể kết bạn mới trên toàn thế giới mà không có rào cản ngôn ngữ.
Sử dụng tin nhắn tự động dịch trong trò chơi sẽ giúp cho ai cũng có thể giao tiếp và hiểu lẫn nhau.

Cốt truyện
Đang là năm 2027 và 1 cuộc nổi dậy lớn đã lật đổ chính quyền hiện tại ở đất nước của bạn.
Là lãnh đạo của phe nổi dậy, bạn có vô số quyền hạn ở đất nước của bạn.
Quốc hội đã đề cử bạn và bạn sẽ tự mình lãnh đạo để biến đất nước của bạn trở thành đế quốc Trung Đông.
Trò chơi chỉ có 1 người chơi đấu với hệ thống máy rất thông minh do công ty iGindis thiết kế.
Hệ thống được thiết kế để nghĩ hàng ngàn các viễn cảnh có thể và sẽ chọn cách tốt nhất để thắng.
Bạn phải cho thấy tài lãnh đạo của bạn và đưa đất nước của bạn trở thành đế quốc ở Trung Đông.


Bắt đầu như thế nào?
Trò chơi không yêu cầu sự đăng nhập bạn chỉ việc nhấn và chơi.
Chọn đất nước mà bạn muốn chơi và trò chơi sẽ tự động bắt đầu.
Khi mà bạn đã hành động xong bạn hãy nhấn vào nút "Kết thúc lượt" và hệ thống sẽ tính toán và sẽ đưa ra kết quả của lượt.
1 lượt được coi là 1 tháng trong trò chơi và trò chơi bắt đầu vào 1/2027

Những hành động đầu tiên
* Kiểm tra kinh tế của đất nước và cải thiện nó. (1 kinh tế mạnh sẽ dẫn quốc gia của bạn trở thành đế quốc)
* Kiểm tra các cấp quan hệ của bạn với những đất nước khác và cải thiện nó.
* Cải thiện các cấp nghiên cứu trong quốc gia của bạn để bảo vệ quốc gia của bạn 1 cách dễ dàng hơn.
* Đừng tấn công khi mới bắt đầu và thay vào đó hãy xây dựng 1 quốc gia mạnh hơn.
* Gián điệp vào các quốc gia để có thông tin quan trọng và kiểm tra xem ai đã gián điệp đất nước của bạn.
* Làm cho các đất nước khác bị yếu đi bằng cách dùng các hoạt động gián điệp.
* Khi bạn thấy có cơ hội để làm yếu đất nước khác mà đang chiến tranh thì hãy di chuyển lực lượng về vùng biên giới. (Đất nước sẽ phải chia lực lượng của họ)
* Kiểm tra tin tức trong trò chơi mỗi lượt, nó sẽ giúp bạn theo dõi hệ thống sẽ làm gì tiếp theo và nó sẽ dẫn bạn đến thành công.


Lưu & tải lại
Bạn có thể lưu và tải lại dữ liệu trò chơi của bạn trong chế độ chơi đơn.
Nhưng hãy nhớ bạn chỉ có một chỗ lưu và khi bạn tải lại thì bạn sẽ không thể quay lại.
Hãy cẩn thận với nó.


Tiền
* Bạn được thêm tiền bằng tổng số dân bạn có trong nước và nó sẽ chỉ ra ngân sách mỗi tháng của bạn.
* Giả sử bạn đã chọn Ai Cập thì thu nhập mỗi năm sẽ là $44,472,000,000 và hệ thống sẽ chia thu nhập thành thu nhập 1 tháng (1 lượt) là $3,706,000,000.
Ngân sách được lấy từ thuế và với Ai Cập mỗi người dân sẽ cho thuế mỗi tháng là $46
* Phát triển sự giáo dục của đất nước là rất quan trọng vì nó sẽ làm tăng thu nhập mỗi tháng của bạn.
* Cải thiện quan hệ với các đất nước khác để có sự trao đổi tốt hơn và có thêm thuế để nhận.
* Cải thiện quan hệ với các siêu cường quốc trên thế giới và họ sẽ gửi thêm trợ giúp và hỗ trợ từ họ.


Thường dân
Từ họ bạn có thêm tiền cho mỗi lượt đi qua.
* Nếu quốc gia mà không còn dân thì nó sẽ thua.

Kinh tế và Công nghiệp
Cải thiện kinh tế và công nghiệp của đất nước cũng quan trọng vì nó sẽ giúp bạn xây một đất nước khỏe và tốt hơn.

Trung tâm Nghiên cứu
Trung tâm Nghiên cứu sẽ giúp bạn phát triển đất nước cả về tấn công và phòng thủ.
* Nếu bạn phát triển vũ khí tiêu diệt lớn và bạn đến được cấp cuối cùng thì lựa chọn dùng nó sẽ mở.
* Nếu bạn nghiên cứu cơ sở mà đã bị đánh bom hết tất cả các cấp thì nó sẽ bảo vệ đất nước tốt.

Các lựa chọn ngoại giao

Tuyên bố chiến tranh
Sẽ cho phép bạn tấn công đất nước.
Chi phí: $0


Đình chiến trong chiến tranh
Sẽ bao gồm cả loại bỏ bao vây vùng biển nếu chấp thuận.
Cơ hội mà họ sẽ chấp nhận điều kiện đình chiến là 33٪
Chi phí: $1,000,000,000


Đe dọa bằng hành động quân sự
Có thể làm tăng hoặc giảm quan hệ với họ.
Chi phí: $500,000,000


Cải thiện quan hệ trao đổi giữa 2 nước
Cải thiện quan hệ 2 nước và lợi nhuận trao đổi.
Chi phí: $3,000,000,000


Kí hiệp ước hòa bình
Ngăn chặn hành động do thám hoặc quân sự giữa 2 nước.
Chi phí: $5,000,000,000


Kí hiệp ước liên minh quân sự
Liên minh quân sự giữa các nước.
Nếu 1 trong 2 nước bị tấn công thì nước còn lại sẽ đến giúp và tăng ngân sách quốc gia lên 3٪
50٪ cơ hội sẽ tham gia trong trường hợp đang chiến tranh
Chi phí: $7,000,000,000


Phá bỏ liên minh
Sẽ phá bỏ liên minh quân sự giữa 2 nước.
Chi phí: $0


Phá bỏ hiệp ước hòa bình
Sẽ phá bỏ hiệp ước hòa bình.
Chi phí: $0


Giảm quan hệ
Làm giảm quan hệ bằng sự cố do mình làm.
Chi phí: $0


Gửi trợ giúp
Gửi hết số tiền thừa như trợ giúp cho 1 đất nước mục tiêu.


Gửi hỗ trợ quân đội
Bạn sẽ gửi 20,000 lính, 500 xe tăng, 500 pháo, 48 trực thăng và 24 máy bay tới nước khác để làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.
Quân đã gửi đi sẽ tham gia vào trận chiến nếu có chiến tranh và sẽ tự động quay về căn cứ sau 3 lượt và trong trường hợp đất nước đó có hòa bình.
* Nếu bạn gửi quân đi bạn không thể gọi về nếu như bạn có chiến tranh nên hãy cẩn thận khi làm việc này.
* Số lượng quân sẽ quay lại tùy thuộc vào kết quả chiến tranh.
* 2 đất nước phải là liên minh thì mới có thể gửi trợ giúp quân đội.
* Bạn phải chờ cho quân lính quay lại thì mới có thể gửi lại lần nữa.


Gọi viên trợ
Bạn sẽ nói với lãnh đạo đất nước khác và sẽ hỏi họ giúp bạn.
* Lựa chọn này chỉ xuất hiện trong trường hợp đất nước bạn có chiến tranh.
* Nó sẽ động viên đồng minh của bạn gửi viện trợ (tiền/quân đội) hoặc tham gia chiến tranh.
* Bạn có thể dùng lựa chọn này 1 lần 1 lượt.


Trả độc lập
Sẽ cho phép bạn giải phóng đất nước mà bạn đã chiếm và trao độc lập cho họ.
Bạn sẽ trao độc lập cho đất nước và kết quả là đất nước đó sẽ là đồng minh của bạn.
Hành động cũng sẽ làm tăng 1 cấp quan hệ đối với các cường quốc.
* Quốc gia mới sẽ có lại biên giới cũ và 90% dân thường cũ nhưng tất cả quân đội, cấp công nghệ sẽ bị mất.
* Bạn sẽ gửi hỗ trợ 750 triệu và quân đội gồm 20,000 lính để bảo vệ trật tự trong đất nước + 250 Xe tăng.
* Tất cả đất nước sẽ có quan hệ thân thiện đối với đất nước mới.
* Bạn không thể trao độc lập nếu dân số trong nước dưới 1 triệu.


Tái tạo đất nước
Sẽ gửi một hỗ trợ lớn để phục hồi đất nước đã mất.
Hành động sẽ phục hồi đất nước và đất nước của bạn sẽ trở thành đồng minh của họ.
Để phục hồi đất nước đã mất bạn sẽ gửi một hỗ trợ bao gồm số tiền 25,000 triệu, 1 triệu dân thường, 20,000 quân, 500 xe tăng, 250 pháo.

Quan hệ quốc tế
Các lựa chon có thể có ở màn hình ngoại giao:
1 = Chiến tranh
2 = Đình chiến
3 = Quan hệ thù địch
4 = Quan hệ lạnh với hoạt động gián điệp cao.
5 = Quan hệ lạnh với hoạt động gián điệp bình thường.
6 = Quan hệ lạnh với hoạt động gián điệp thấp.
7 = Quan hệ thân thiện với không hoạt động gián điệp.
8 = Hiệp ước hòa bình. (Sẽ tăng thu nhập mỗi tháng lên 1٪)
9 = Quan hệ đối tác hoàn hảo. (Sẽ tăng thu nhập mỗi tháng lên 2٪)
10 = Liên minh Quân sự. 2 đất nước sẽ giúp nhau nếu 1 nước bị tấn công. (Sẽ tăng thu nhập mỗi tháng lên 3٪)

Các lựa chọn có thể có đối với siêu cường quốc
1 = Có quan hệ thù địch với đất nước của bạn.
2 = Quyết định cắt bỏ quan hệ với đất nước của bạn.
3 = Quyết định đóng cửa đại sứ quán ở đất nước của bạn và mang về đại sứ.
4 = Có quan hệ lạnh với đất nước của bạn vì hành động cuối bạn vừa làm.
5 = Có quan hệ bình thường với đất nước của bạn và chấp nhận bán vũ khí cấp 1 cho đất nước bạn.
6 = Có quan hệ thân thiện với đất nước của bạn và chấp nhận bán vũ khí cấp 2 cho đất nước bạn.
7 = Có quan hệ thân thiện với đất nước của bạn và chấp nhận bán vũ khí cấp 3 cho đất nước bạn.
8 = Có quan hệ tốt với đất nước của bạn và họ cho bạn trợ giúp mỗi tháng là 1٪ ngân sách của bạn. (Sẽ chấp nhận bán vũ khí cấp 3 cho đất nước bạn)
9 = Có quan hệ cực tốt với đất nước của bạn và họ cho bạn trợ giúp mỗi tháng là 5٪ ngân sách của bạn. (Sẽ chấp nhận bán vũ khí cấp 4 cho đất nước bạn)
10 = Có quan hệ tuyệt vời với đất nước của bạn và họ cho bạn trợ giúp mỗi tháng là 10٪ ngân sách của bạn. (Sẽ chấp nhận bán vũ khí cấp 5 cho đất nước bạn)


Nổi loạn
Những người nổi loạn trong nước không trả thuế và mục đích của họ là hại đất nước.
Nếu nổi loạn chiểm 80٪ dân số đất nước thì có cơ hội cho cuộc nổi loạn quân đội và bạn sẽ thua cuộc.
* Khi bạn hỗ trợ nổi loạn ở đất nước khác thì nước bị nhắm là mục tiêu sẽ bị yếu dần bởi nổi loạn tức là ít thuế hơn cho họ.
* Nếu bạn có nhiều người nổi loạn ở trong nước thì cách tốt nhất là giảm số người nổi loạn bằng cách đầu tư tiền nhà nước vào phúc lợi xã hội và những người nổi loạn sẽ thành dân thường phải trả tiền.


Trung tâm do thám
Bạn có thể dùng các điêp viên cho các nhiệm vụ và bạn sẽ có thể luyện 1 điệp viên mỗi giờ vì vậy hãy nhớ thăm trung tâm do thám.
Các lựa chọn sẽ mở ra nếu bạn có đủ tiền và bạn không do thám trên đất nước đó trong lượt đó.

Các loại nhiệm vụ do thám

Do thám quân đội - Điệp viên của bạn sẽ cố tổng kết sức mạnh quân đội ở đất nước mục tiêu.
Tỉ lệ thành công: 40٪ - Mỗi cấp điệp viên sẽ tăng cơ hội lên 5٪
Nếu nhiệm vụ thành công: Bạn có thể thấy sức mạnh quân sự của đất nước mục tiêu.


Do thám kinh tế - Điệp viên của bạn sẽ cố tổng kết sức mạnh kinn tế ở đất nước mục tiêu.
Tỉ lệ thành công: 60٪ - Mỗi cấp điệp viên sẽ tăng cơ hội lên 5٪
Nếu nhiệm vụ thành công: Bạn có thể thấy được trạng thái kinh tế của đất nước đã chọn.


Do thám công nghệ - Điệp viên của bạn sẽ cố thu thập thông tin về công nghệ của đất nước bạn chọn.
Tỉ lệ thành công: 35٪ - Mỗi cấp điệp viên sẽ tăng cơ hội lên 5٪
Nếu nhiệm vụ thành công: Bạn sẽ thấy vài công nghệ từ đất nước bạn chọn và cấp độ của nó.


Đánh bom căn cứ không quân - Điệp viên của bạn sẽ cố xâm nhập vào căn cứ không quân của đất nước được chọn và đặt bom gần máy bay địch.
Tỉ lệ thành công: 15٪ - Mỗi cấp điệp viên sẽ tăng cơ hội lên 3٪
Nếu nhiệm vụ thành công: Quả bom sẽ nổ và nhiều nhất 12 máy bay sẽ bị phá hủy.


Sabotage technology - Điệp viên của bạn sẽ cố disrupt the work in the target country technology center.
Tỉ lệ thành công: 10٪ - Mỗi cấp điệp viên sẽ tăng cơ hội lên 3٪
Nếu nhiệm vụ thành công: 1-5 technology levels will be wiped from the target country.


Phá hủy kinh tế - Điệp viên của bạn sẽ cố xâm nhập vào các thị trường của đất nước được chọn và sẽ cố để cho virus vào và phá hủy kinh tế.
Tỉ lệ thành công: 17٪ - Mỗi cấp điệp viên sẽ tăng cơ hội lên 3٪
Nếu nhiệm vụ thành công: Đất nước mục tiêu sẽ mất toàn bộ tiền có sẫn.


Lấy tiền - Điệp viên của bạn sẽ cố cướp tiền từ ngân hàng của quốc gia địch.
Tỉ lệ thành công: 13٪ - Mỗi cấp công nghệ điệp viên sẽ tăng cơ hội lên 3٪
Nếu nhiệm vụ thành công: Bạn sẽ cướp 10٪ số tiền có trong ngân hàng quốc gia địch.


Gây ra mối bất hòa - Điệp viên của bạn sẽ cố thử đột nhập vào trại lính của đất nước đã chọn và sẽ cố gây ra sự bất hòa.
Tỉ lệ thành công: 8٪ - Mỗi cấp công nghệ điệp viên sẽ tăng cơ hội lên 3٪
Nếu nhiệm vụ thành công: Lên tới 15٪ quân lính của họ sẽ rời quân đội và trở thành dân thường.


Bêu xấu các quốc gia khác - Điệp viên của bạn sẽ gây ra sự cố ngoại giao giữa 2 quốc gia.
Tỉ lệ thành công: 5٪ - Mỗi cấp công nghệ điệp viên sẽ tăng cơ hội lên 1٪
Nếu nhiệm vụ thành công: Đất nước đó sẽ giảm quan hệ từ 1–3 cấp.
* Bạn cứ chọn đất nước mục tiêu và hệ thống sẽ tự động kiểm tra quan hệ yếu nhất đất nước đã chọn có với đất nước khác, rồi điệp viên sẽ làm sự cố ngoại giao với 2 đất nước đó.


Hỗ trợ quân nổi loạn - Điệp viên của bạn sẽ cố đưa vũ khí và tiếp tế cho nổi loạn ở đất nước được chọn.
Tỉ lệ thành công: 18٪ - Mỗi cấp điệp viên sẽ tăng cơ hội lên 3٪
Nếu nhiệm vụ thành công: Số lượng quân nổi loạn có thể tăng nhiều nhất 50,000 quân.


Phá hủy tên lửa - Điệp viên của bạn sẽ cố đột nhập vào trung tâm tên lửa của đất nước được nhắm.
Tỉ lệ thành công: 7٪ - Mỗi cấp điệp viên sẽ tăng cơ hội lên 3٪
Nếu nhiệm vụ thành công: Nhiều tên lửa đạn đạo từ đất nước mục tiêu sẽ bị phá hủy.


Ám sát thủ tướng - Điệp viên của bạn sẽ cố ám sát thủ tướng của đất nước được chọn.
Tỉ lệ thành công: 2٪ - Mỗi cấp điệp viên sẽ tăng cơ hội lên 1٪
Nếu nhiệm vụ thành công: Đất nước đã chọn sẽ bị xóa sổ khỏi lịch sử Trung Đông.


Gian lận bầu cử - Gián điệp của bạn sẽ cố truyền thông tin sai về các ứng cử viên và gian lận bầu cử trong đất nước mục tiêu.
Tỉ lệ thành công: 3٪ - Mỗi cấp điệp viên sẽ tăng cơ hội lên 1٪
Nếu nhiệm vụ thành công: Sẽ làm cho đất nước đó trở thành đồng minh của bạn.


Đột nhập vào căn cứ quân nổi loạn - Gián điệp của bạn sẽ cố đột nhập vào căn cứ quân nổi loạn trong nước bạn.
Tỉ lệ thành công: 5٪ - Mỗi cấp điệp viên sẽ tăng cơ hội lên 3٪
Nếu nhiệm vụ thành công: Lên tới 20٪ quân nổi loạn sẽ rời nhóm và trở thành dân thường.

Mua vũ khí
Có 4 siêu cường quốc trong năm 2027 và họ là nguồn cung cấp vũ khí chính cho các nước Trung Đông.
Mỗi nguồn cung cấp có thể bán vũ khí khác nhau và giá tiền khác nhau.
* Quan trọng là luôn phải xem sự đặc biệt của vũ khí của mỗi nhà cung cấp.

Miêu tả vũ khí

Lính có thể được dùng để bảo vệ đất nước bạn khỏi cuộc đột kích của thủ lĩnh địch và cũng có thể được dùng để phóng 1 cuộc tấn công của thủ lĩnh.


Xe tăng rất quan trọng khi bạn tiến hành 1 cuộc chiến tranh toàn lực. Càng có nhiều xe tăng, càng có nhiều cơ hội để nhận đất. Lưu ý cực kì quan trọng rằng xe tăng cũng được dùng làm tuyến phòng thủ cuối cùng đối đầu với cuộc đột kích xe tăng.


Pháo được dùng để làm yếu đi vị trí của quân lính và pháo địch. Cũng có thể dùng pháo đập để đi theo trong cuộc tấn công của thủ lĩnh. Cách này sẽ làm cho quân địch ít lính hơn để bảo vệ đất.


Máy bay là 1 vũ khí khỏe trong trò chơi. Nó có thể được dùng trong các cuộc đột kích bom và phá vỡ địa hình của địch. Càng nhiều máy bay bạn có, cơ hội mà bạn có thể phá vỡ đội hình càng lớn. Nó cũng có thể được dùng đẻ phóng nhiều đợt ném bom trước khi bắt đầu chiến tranh toàn lực.


Trực thăng rất tốt trong việc phá hủy xe tăng và pháo. Trực thăng được dùng trong việc phá hủy xe tăng, làm yếu đội hình và trong chiến tranh toàn lực. Nó rất quan trọng trong phá hủy xe tăng để cho quân của bạn chiếm thêm đất!


Tên lửa chống vật thể bay được dùng để chống các vụ tấn công trên không (ví dụ máy bay và trực thăng). Khi phóng 1 cuộc tấn công toàn lực, tên lửa chống máy bay dùng để bảo vệ cho xe tăng của bạn trước máy bay và trực thăng địch.


Tàu giúp bảo vệ đường biển. Nó được trang bị súng đại bác lớn được dùng để tấn công lính. Khi được dùng trong cuộc tấn công biển, nó có thể phá hủy nhiều lính. Hãy cẩn thận với tàu địch đang tuần tra trên bờ biển!


Tàu ngầm là 1 vũ khí ẩn, và có thể được dùng để phóng các cuộc tấn công ẩn ở trên bờ biển địch. Tàu ngầm được trang bị với ngư lôi và tên lửa có thể điều khiển.


Lính dự trữ sẽ thay thế tất cả lính bị giết trong trận chiến và khi bạn không còn quân dự trữ thì bạn nên bắt đầu lo lắng.

Phòng chiến tranh
Các hành động có thể trong phòng chiến tranh tùy theo mức độ quan hệ với các quốc gia với nhau và nếu như có đường biên giới giáp nhau giữa các quốc gia.
Các hành động có thể là: Gửi lực lượng, Toàn bộ lực lượng, Ném bom căn cứ quân sự, Ném bom khu vực công nghiệp, Ném bom vào dân thường, Ném bom khu vực nghiên cứu and phóng tên lửa đầu đạn.
* Trong trường hợp chiến tranh toàn lực quân của bạn sẽ tự đến biên giới. * Hệ thống cho phép các đất nước đấu với nhiều nước khác cùng 1 lúc nhưng lực lượng sẽ bị chia ra và đất nước sẽ khó phòng thủ hơn.
* Nếu không có đường biên giới thì hệ thống sẽ tấn công với máy bay và tên lửa đạn đạo trong trường hợp chiến tranh.


Tên lửa chống vật thể bay
1 tên lửa chống vật thể bay bảo vệ được trong phạm vi 1000km.
Càng nhiều đất bạn có thì càng cần nhiều tên lửa như trên để bảo vệ đất.


Gửi quân
Sẽ cho phép bạn lan truyền quân đội và để chuẩn bị tốt hơn cho cuộc xâm lược.
Bạn có thể rút quân về căn cứ của họ.

Gửi quân đến biên giới
Sẽ chuyển bộ phận từ các căn cứ quân sự đến đất nước đã chọn.
Hành đông này sẽ cho phép bạn để chuẩn bị cho sự xâm lược của đất nước đã chọn hoặc để thành lập tuyến phòng thủ đối đầu với cuộc xâm lược của kẻ thù.
Cần tối thiểu 20,000 lính để làm được hành động này.

Toàn lực tiến công đến biên giới
Sẽ chuyển toàn bộ lực lượng có sẵn tới biên giới tới quốc gia đã chỉ định.
Hành động này sẽ cho phép bạn chuẩn bị cho cuộc xâm lược đất nước mục tiêu hoặc xây tuyến phòng thủ để đối đầu với cuộc xâm lược của kẻ thù.


Chiến tranh toàn diện
Tất cả quân được gửi đến để đấu với nước đã chọn.
2 bên có thể mất lính, vũ khí và dân thường trong chiến tranh.
Bạn phải gửi lực lượng quân sự đến đất nước mục tiêu và nếu bạn có nhiều hơn 1 đường biên giới thì hãy đặt quân cẩn thận.
Bạn có thể chiếm đất nước mục tiêu và mở rộng đế quốc của bạn.
Bạn chỉ có thể chiến tranh toàn lực nếu bạn có biên giới với đất nước mục tiêu.


Chiến tranh toàn lực giữa các nước
* Nếu bạn muốn tấn công đất nước mà bạn có đường biên giới với họ thì hãy đến màn hình quan hệ và tuyên bố chiến tranh ở đất nước bạn muốn, sau đó hãy gửi lực lượng đến nước bạn muốn chiến tranh.
Khi bạn kết thúc lượt, hệ thống sẽ tính toán và đưa ra kết quả trận chiến.
* Chiến tranh có thể xảy ra giữa các nước không có biên giới giáp nhau.
* Nếu như không có biên giới thì hệ thống sẽ quyết định gửi máy bay ném bom hoặc phóng tên lửa đạn đạo.
* Không có thời gian giới hạn cho chiến tranh và nó có thể mất hàng năm.
* Nếu như có biên giới giữa các quốc gia và đang chiến tranh thì hệ thống sẽ tính theo cách sau.

Bước 1
Các nước sẽ gửi máy bay và trực thăng đối đầu với căn cứ quân sự. Các mục tiêu: xe tăng, pháo, tên lửa chống vât thể bay và lính.

Bước 2
Các nước sẽ gửi pháo để đối đầu nhau và bên thắng sẽ có thể tấn công mạnh vào các quân khác.

Bước 3
Các nước sẽ gửi tàu và tàu ngầm và đối đầu nhau và bên thắng sẽ gây ra bao vây đường biển trên đất nước kia có nghĩa là bên thua sẽ không thể mua vũ khí.

Bước 4
Các nước gửi xe tăng và lính đối đầu nhau và bên thắng sẽ chiếm thêm đất và nhiệm vụ chính của bạn là chiếm toàn bộ.Đánh quân nổi loạn
20,000 lính sẽ được phân chia vào các thành phố được kiểm soát bởi nổi loạn để đánh chúng.
20,000 lính của bạn đấu với 20,000 quân nổi loạn đang chiếm thành phố.
Nếu thắng thì nhiều nhất 500,000 quân nổi loạn sẽ thành dân thường.
Nếu thua thì nhiều nhất 100,000 dân thường sẽ tham gia nổi loạn.
Cấp công nghệ nổi loạn thấp hơn từ 1-5 cấp so với cấp công nghệ lính của bạn.
5٪ cơ hội rằng 1 siêu cường quốc sẽ giảm cấp độ quan hệ với đất nước bạn.


Tấn công Hải quân
Tàu của bạn sẽ cố gắng di chuyển đến gần bờ biển kẻ địch và phá hủy các phòng tuyến kẻ địch. Tấn công Hải quân bao gồm tất cả tàu của bạn đấu với toàn bộ tàu đối phương.
Nếu bạn thắng kẻ thù sẽ thua: Nhiều quân
Lực lượng ít nhất cho 1 trận đánh: 1 tàu
Lực lượng cao nhất cho 1 trận đánh: Toàn bộ tàu


Chiến dịch Biển sâu
50 lính không thể xác định là lính SEALs được mặc ngụy trang quần áo đội sẽ cố đánh chìm tàu.
50 lính của bạn đối đầu với 50 linh kẻ thù. Nếu Mã Đỏ thì bên phòng thủ sẽ có 100 lính.
Người lãnh đạo nào có mức độ công nghệ cao hơn sẽ có cơ hội thắng hơn.
Nếu thắng thì sẽ làm chìm 1-3 con tàu địch và kẻ thù sẽ không biết ai đã gửi quân đến.


Chiến dịch Blackjack
Tất cả các máy bay sẽ bay lên trên chờ đợi các tên lửa đạn đạo và sẽ nỗ lực phá hủy nó. Máy bay bạn đấu với máy bay địch.
Trong trường hợp thắng kẻ thù có thể mất nhiều tên lửa đạn đạo.
Lực lượng ít nhất cho 1 trận đánh: 50 máy bay
Lực lượng cao nhất cho 1 trận đánh: Toàn bộ máy bay


Phá hủy pháo
1 nỗ lực quân đội để phá hủy đội hình. Pháo pha hủy bao gồm pháo của bạn. Pháo của bạn đấu với kẻ địch.
Nếu bạn thắng kẻ thù sẽ thua: Nhiều lính
Lực lượng ít nhất cho 1 trận đánh: 24 pháo
Lực lượng cao nhất cho 1 trận đánh: Toàn bộ pháo


Nhìn thấy và phá hủy
Trực thăng của bạn sẽ thăm nhập vào hệ thống phòng thủ trên không của kẻ địch và phá hủy vị trí quân địch với tên lửa. Trực thăng của bạn đấu với tên lửa phòng thủ trên không của đối thủ.
Nếu bạn thắng kẻ thù sẽ thua: Xe tăng và pháo
Lực lượng ít nhất cho 1 trận đánh: 12 trực thăng
Lực lượng cao nhất cho 1 trận đánh: Toàn bộ trực thăng


Tấn công ngầm
Tàu ngầm của bạn sẽ cố điều động gần bờ của kẻ thù và phóng tên lửa được điều khiển vào trung tâm tên lửa chống đạn đạo. Tàu ngầm của bạn đấu với tàu ngầm của địch.
Nếu thắng thì kẻ địch sẽ mất nhiều: Tên lửa chống đạn đạo mà không biết được ai đã tấn công.
Nếu thua thì chiến tranh có thể xảy ra giữa 2 nước.
Số lượng quân ít nhất để tấn công: 3 tàu ngầm
Số lượng quân nhiều nhất để tấn công: Toàn bộ tàu ngầm


Bão ở biển
Toàn bộ tàu và tàu ngầm sẽ xuất hiện bất ngờ và sẽ cố đánh chìm toàn bộ tàu và tàu ngầm địch trong 1 ngày.
Trận chiến tàu lớn này sẽ bắt đầu với 1 mục tiêu là kiểm soát biển và bao vây biển ở đất nước mục tiêu.
Sẽ bắt đầu chiến tranh sau khi hành động.
Số lượng quân ít nhất để tấn công: 5 tàu và 5 tàu ngầm
Số lượng quân nhiều nhất để tấn công: Toàn bộ tàu và tàu ngầm


Lính biệt động tấn công
50 lính biệt động không xác định mặc đồng phục của đất nước khác sẽ cố xâm nhập vào căn cứ địch và sẽ gây ra chiến tranh giữa 2 quốc gia mà có quan hệ thù địch hoặc đình chiến.
50 lính của bạn đấu với 50 lính địch. Lãnh đạo nào có cấp công nghệ cao hơn sẽ có cơ hội thắng hơn.
Nếu thắng thì chiến tranh sẽ xảy ra giữa 2 nước.
Nếu thua thì tất cả lính của bạn sẽ chết và 25٪ cơ hội là sẽ xảy ra chiến tranh giữa 2 nước.


Đánh bom các mục tiêu quân sự
Yêu cầu tối thiểu 75 máy bay để thực hiên hành động.
Máy bay của bạn sẽ ném bom các căn cứ quân sự ở đất nước đã chọn.
Nếu chiến dịch thành công
Có thể giết nhiều lính và xe tăng. (Cơ hội là 30٪ để gây ra chiến tranh toàn lực với đất nước mục tiêu)
Cơ hội để thắng trong nhiệm vụ tùy thuộc vào số lượng máy bay và công nghệ rồi so sánh với số lượng tên lửa chống máy bay và công nghệ.


Ném bom các mục tiêu công nghiệp
Yêu cầu tối thiểu 50 máy bay để thực hiên hành động.
Máy bay của bạn sẽ ném bom khu vực công nghiệp ở quốc gia mục tiêu.
Nếu chiến dịch thành công
Bạn có thể phá hủy vài cấp công nghệ của công nghiệp. (Cơ hội là 50٪ để gây ra chiến tranh toàn lực với đất nước mục tiêu)
Cơ hội để thắng trong nhiệm vụ tùy thuộc vào số lượng máy bay và công nghệ rồi so sánh với số lượng tên lửa chống máy bay và công nghệ.


Ném bom các mục tiêu nghiên cứu
Yêu cầu tối thiểu 100 máy bay để thực hiên hành động.
Máy bay của bạn sẽ ném bom các cơ cơ sở nghiên cứu.
Nếu chiến dịch thành công
1 cơ sở nghiên cứu sẽ bị phá hủy. (Cơ hội là 20٪ để gây ra chiến tranh toàn lực với đất nước mục tiêu)
Cơ hội để thắng trong nhiệm vụ tùy thuộc vào số lượng máy bay và công nghệ rồi so sánh với số lượng tên lửa chống máy bay và công nghệ.


Ném bom các mục tiêu dân thường
Máy bay của bạn sẽ ném bom 1 thành phố lớn ở đất nước mục tiêu .
Yêu cầu tối thiểu 25 máy bay để thực hiên hành động.
Nếu chiến dịch thành công
Có thể giết nhiều dân thường. (Cơ hội là 99٪ để gây ra chiến tranh toàn lực với đất nước mục tiêu)
Cơ hội để thắng trong nhiệm vụ tùy thuộc vào số lượng máy bay và công nghệ rồi so sánh với số lượng tên lửa chống máy bay và công nghệ.
Các siêu cường quốc sẽ giảm cấp độ quan hệ với đất nước của bạn.


Phóng tên lửa đạn đạo
Sẽ cho phép bạn phóng tên lửa đạn đạo và để chọn đầu tên lửa đạn đâoj type.

Ghi nhớ quan trọng
1. Nếu đất nước mục tiêu có tên lửa chống đạn đạo thì họ có thể gián đoạnteen lửa của bạn trước khi trúng mục tiêu.
2. Nếu như trúng dân thường thì siêu cường quốc thế giới sẽ giảm mức độ quan hệ đối với nước của bạn.
3. Tên lửa đạn đạo bạn phóng sẽ nhằm vào các thành phố của kẻ thù.
4. Thiệt hại mà các tên lửa đạn đạo gây ra tùy thuộc vào số lượng và đầu đạn của tên lửa.


Dùng đầu đạn thường 1 tên lửa trúng có thể giết tới 100 dân thường.

Dùng đầu đạn hóa học 1 tên lửa trúng có thể giết tới 1,000 dân thường.

Dùng đầu đạn sinh học 1 tên lửa trúng có thể giết tới 50,000 dân thường.

Dùng đầu đạn hạt nhân 1 tên lửa trúng có thể giết tới 1,000,000 dân thường.


Chiếm đất nước
Mỗi đất nước bạn chinh phục thì bạn nhận được đất và dân thường.
* Thuế dân thường sẽ được thêm vào thu nhập mỗi tháng.
* Nếu bạn có nhiều đất bạn phải nhớ mua tên lửa chống vật thể bay để bảo vệ đất nước khỏi máy bay địch.

Tin tức
Sau khi qua mỗi lượt sẽ có tùy chọn tin tức sẽ cho phép bạn theo dõi các hoạt động của các nước khác.

Kết thúc lượt
Mỗi lượt bạn đã đi qua hệ thống sẽ tính toán cá c điều kiện ở Trung Đông và theo đó sẽ hành động.

Các độ khó
Mức độ dễ
Hệ thống sẽ chia ngân sách đất nước theo cách sau:
20٪ để phòng thủ.
25٪ cho kinh tế và công nghiệp.
15٪ để nghiên cứu.
35٪ cho cải thiện quan hệ quốc tế.
5٪ để hoạt động gián điệp.

Mức độ thường
Hệ thống sẽ chia ngân sách đất nước theo cách sau:
25٪ để phòng thủ.
30٪ cho kinh tế và công nghiệp.
20٪ để nghiên cứu.
20٪ cho cải thiện quan hệ quốc tế.
5٪ để hoạt động gián điệp.

Mức độ khó
Hệ thống sẽ chia ngân sách đất nước theo cách sau:
27٪ để phòng thủ.
27٪ cho kinh tế và công nghiệp.
23٪ để nghiên cứu.
16٪ cho cải thiện quan hệ quốc tế.
7٪ để hoạt động gián điệp.

Mức độ cực khó
Hệ thống sẽ chia ngân sách đất nước theo cách sau:
30٪ để phòng thủ.
25٪ cho kinh tế và công nghiệp.
23٪ để nghiên cứu.
14٪ cho cải thiện quan hệ quốc tế.
8٪ để hoạt động gián điệp.

Mức độ không thể
Hệ thống sẽ chia ngân sách đất nước theo cách sau:
35٪ để phòng thủ.
20٪ cho kinh tế và công nghiệp.
25٪ để nghiên cứu.
10٪ cho cải thiện quan hệ quốc tế.
10٪ để hoạt động gián điệp.

* Trong trường hợp chiến tranh thì đất nước sẽ tiêu toàn bộ ngân sách để mua vũ khí và quan hệ quốc tế.
Mỗi lần bạn kết thúc lượt hệ thống sẽ chỉ cho bạn các đất nước khác đã làm gì ở tin tức.


Thua trò chơi
Bạn có thể thua trò chơi nếu điệp viên từ nước khác ám sát bạn hoặc bạn mất hết quân/dân thường.
Trong trường hợp này thì bạn phải chơi lại từ đầu.
Khi chơi lại từ đầu thì bạn sẽ mất mọi thứ. (Quân đội, Công nghệ, v.v…)


Thắng trò chơi
Người chiến thắng là quốc gia vẫn còn sống và chiếm hết tất cả đất nước khác.

Điểm số Trò chơi
Khi kết thúc trò chơi hệ thống sẽ hiện điểm và máy nghĩ gì về sự lãnh đạo của bạn.

Đế quốc là trò chơi miễn phí
Tuy nhiên, để trả tiền máy chủ, các sự phát triển tốt hơn và hỗ trợ hiệu quả hơn chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn.
Bằng cách mua các gói tiền bạn giúp chúng tôi bù các chi phí này.
Cảm ơn vì sự giúp đỡ của bạn!

Thẻ miễn phí
Bạn có thể có vô số thẻ miễn phí nếu bạn dùng url giới thiệu và bmời bạn và gia đình bạn cùng chơi.
200 thẻ cho mỗi người bạn mời vào trong trò chơi qua url giới thiệu. (Người chơi phải chơi ít nhất một trò chơi)
100 thẻ mỗi ngày khi xem quảng cáo và còn nhiều lựa chọn khác.
Đây là cách bạn có thể giúp đỡ chúng tôi phát triển và nó sẽ cho phép bạn có hết tất cả các lựa chọn trong trò chơi.
Sự giúp đỡ của bạn rất quan trọng để chúng tôi phát triển.
Cảm ơn vì sự giúp đỡ của bạn.

Giúp chúng tôi thêm tiếng của bạn
Nếu bạn thích trò chơi xin vui lòng giúp chúng tôi dịch thành thứ tiếng khác.
Chúng tôi rất vui vì sự giúp đỡ của bạn.

Âm thanh
Bạn có thể thay đổi bật/tắt từ màn hình chính bắng cách nhấn vào nút có hình anh loa.

Tín dụng
Hiệu ứng âm thanh của: http://www.freesfx.co.uk/

Chúng tôi cảm ơn vì đã đọc và hi vọng bạn sẽ thưởng thức trò chơi.
Đội iGindis
Patreon   Facebook   Twitter   Instagram   YouTube