امپراطوری خاورمیانه ۲۰۲۷


زبان خود را انتخاب کنید

Middle East Empire 2027 - English    Middle East Empire 2027 - Turkish    Middle East Empire 2027 - German    Middle East Empire 2027 - Greek    Middle East Empire 2027 - Arabic    Middle East Empire 2027 - Spanish    Middle East Empire 2027 - Russian    Middle East Empire 2027 - French    Middle East Empire 2027 - Chinese Simplified    Middle East Empire 2027 - Polish
Middle East Empire 2027 - Portuguese    Middle East Empire 2027 - Vietnamese    Middle East Empire 2027 - Indonesian    Middle East Empire 2027 - Italian    Middle East Empire 2027 - Romanian    Middle East Empire 2027 - Hebrew    Middle East Empire 2027 - Dutch Middle East Empire 2027 - Bengal    Middle East Empire 2027 - Serbian    Middle East Empire 2027 - Urdu
Middle East Empire 2027 - Persian    Middle East Empire 2027 - Slovakبازی iGindis
آی گیندیس راه شما را برای پیدا کردن دوست تازه در سراسر جهان بی محدودیت زبانی باز می کند!
استفاده از نوشته های خودکار ترجمه شده می تواند کمک کند تا یکدیگر را بفهمید

داستان بازی
سال ۲۰۲۷ است و یک شورش عظیم دولت کنونی را سرنگون میکند.
حال به عنوان رهبر شورشیان شما بر کشور سلطهی مطلق دارید.
مجلس شما و برنامههایتان را برای تشکیل یک امپراطوری بزرگ در خاورمیانه برمیگزیند.
بازی بر اساس یک بازیکن و در مقابل هوش مصنوعی بسیار پیشرفته و طراحی شده توسط کمپانی آیگیندیس جریان دارد.
هوش مصنوعی به گونهای طراحی شده تا به هزاران سناریوی مختلف فکر کرده و بهترین آن را برای برنده شدن انتخاب کند.
برای پیروز شدن شما باید هوش و قابلیت رهبری خود را نشان دهید تا بتوانید کشورتان را به یک امپراطوری تبدیل کنید.


چگونه شروع کنم؟
بازی به ثبت نام نیازی ندارد و شما فقط با کلیک کردن بازی میکنید.
کشوری که مایلید رهبری کنید و درجهی سختی بازی را انتخاب کرده و بازی را شروع میکنید.
زمانی که دستورات را صادر کردید به سادگی روی "پایان نوبت" کلیک میکنید. سپس هوش مصنوعی محاسبات تصمیم گیری را انجام داده و نتیجه را به شما نمایش میدهد.


اولین حرکات
* وضعیت اقتصادی کشورتان را تحت نظر گرفته و آن را ارتقا دهید. (یک اقتصاد قوی به شما و کشورتان برای تبدیل شدن به امپراطوری کمک میکند)
* سطح روابط دیپلماتیک با سایر کشورها را تحت نظر گرفته و آن را ارتقا دهید.
* بهبود سطح تحقیقات علمی به شما راههای آسانتری برای دفاع از کشورتان ارائه میکند.
* در همان ابتدای بازی به سایر کشورها حمله نکنید بلکه ابتدا سعی کنید قدرت کشورتان را افزایش دهید.
* به منظور به دست آوردن اطلاعات حیاتی از سایر کشورها جاسوسی کنید. همچنین میتوانید کشف کنید کدام کشورها از شما جاسوسی میکنند.
* سایر کشورها را با انجام عملیاتهای جاسوسی تضعیف کنید.
* زمانی که فرصت داشتید و کشوری درگیر جنگ بود برای تضعیفش نیروهایتان را به سمت مرزهایش بفرستید. (کشور هدف مجبور میشور نیروهایش را تقسیم کند)
* در هر نوبت صفحهی اخبار بازی را چک کنید چرا که به شما کمک میکند دیدی کلی نسبت به نقشههای هوش مصنوعی پیدا کنید و به پیروزی نزدیک تر شوید.


ذخیره و بارگذاری کن
شما می توانید داده های بازی خود را در مدل داستانی ذخیره و بارگذاری کنید
اما فراموش نکن که تنها یه فایل ذخیره داری اگه بخواهی بارگذاری کنی
پس در این زمینه هشیار باش


پول
* شما سالانه به میزان جمعیت کشورتان پول دریافت میکنید که سیستم با تقسیم آن به شما در آغاز هر نوبت بودجهی ماهانه میدهد.
* برای مثال اگر شما مصر را انتخاب کنید بودجهی سالانهی شما 44,472,000,000 دلار خواهد بود که سیستم به طور خودکار به شما بودجهای ماهانه برابر 3,706.000.000 دلارمیدهد.
این بودجه از مالیات تامین میشود و برای مثال هر شهروند مصری ماهانه 46 دلار مالیات پرداخت میکند.
* افزایش سطح سواد و تحصیلات در کشور بسیار مهم است زیرا باعث افزایش درآمد ماهانهی شما میشود.
* بهبود سطح روابط با سایر کشورها باعث بهبود تجارت و افزایش مالیاتها میشود.
* بهبود روابط با ابرقدرتها افزایش کمکهای مالی و حمایت آنها را به دنبال دارد.


شهروندان
شما در هر نوبت از بازی از شهروندان پول دریافت میکنید.
* اگر تعداد شهروندان یک کشور به صفر برسد بازنده خواهد شد.

اقتصاد و صنعت
بهبود شرایط اقتصادی و صنعتی بسیار اهمیت دارد چرا که به شما کمک میکند کشوری مقتدر و قدرتمند بسازید.

مرکز تحقیقات
مرکز تحقیقات به شما کمک خواهد کرد تا توان تهاجمی و دفاعی کشورتان را افزایش دهید.
* اگر شما سلاح کشتار جمعی بسازید و ساخت آن را به مرحلهی نهایی برسانید گزینهی استفاده از آن برای شما فعال میشود.
* اگر مرکز تحقیقات شما بمباران شود تمام تحقیقات انجام شده از بین میروند بنابراین به خوبی از کشورتان محافظت کنید.

گزینههای دیپلماسی

اعلان جنگ
به شما اجازه خواهد داد تا به کشور هدف حمله کنید.
هزینه: 0$


درخواست آتش بس
اگر قبول شود تحریمهای دریایی را نیز مرتفع میکند.
شانس اینکه درخواست شما را قبول کنند ۳۳% است
هزینه: 1,000,000,000$


تهدید به اقدام نظامی
میتواند باعث بدتر شدن روابط و یا بهبود آن شود.
هزینه: 500,000,000$


بهبود روابط تجاری بین کشورها
باعث بهبود روابط دو کشور و افزایش درآمدهای تجاری میشود
هزینه: $3,000,000,000


امضا معهاده صلح
جلوگیری از هرگونه اقدام نظامی و جاسوسی بین کشورها
هزینه: $5,000,000,000


امضای پیمان نظامی
اتحاد نظامی بین کشورها
اگر به یکی از کشورها حملهی نظامی شود دیگری کمک نظامی ارسال میکند و همچنین بودجهی کل کشور را تا 3% افزایش میدهد.
احتمال 50 درصدی کمک در هنگام جنگ.
هزینه: $7,000,000,000


لغو اتحاد نظامی
معاهدهی نظامی بین دو کشور را لغو میکند.
هزینه: $0


لغو معاهده صلح
معاهدهی صلح را لغو میکند.
هزینه: $0


ایجاد تنش در روابط
با ایجاد یک حادثه باعث بدتر شدن روابط میان دو کشور میشود
هزینه: $0


ارسال کمک مالی
تمام ذخیرهی مالی شما را برای کشور هدف ارسال میکند


ارسال کمک نظامی
۲۰.۰۰۰ سرباز،۵۰۰ تانک،۵۰۰ توپخانه،۴۸ چرخ بال و ۲۴ جت به کشور دیگر برای حفظ صلح می فرستید،این نیروها در صورت جنگ وارد عمل خواهند شد و تنها در صورتی برمیگردند که کشور هدف در ۳ دور بازی در حالت آرامش باشد
* نمی توانید نیروها را در صورت نیاز به کشور خود بازگردانید.
* شمار نیروهای برگشتی به نتایج جنگ بستگی دارد.
* برای ارسال کمک نظامی دو کشور باید هم پیمان باشند.
* برای اینکه دوباره بتوانید کمک نظامی ارسال کنید نیروهای قبلی باید به کشور بازگردند.


درخواست کمک
شما با رهبر این کشور تماس گرفته و از وی تقاضای کمک می کنید.
* این امکان فقط درصورتی برای شما باز خواهد بود که درحال جنگ باشید.
* با ارسال درخواست کمک از این کشور میخواهید تا به شما کمک مالی و نظامی کند و یا وارد جنگ شود.
* در هر دور فقط یکبار از این گزینه می توانید استفاده کنید.


اجازه استقلال
به شما اجازه می دهد کشور تسخیر شده را آزاد کنید و به آنها استقلال بدهید.
شما به این کشور استقلال می دهید و درعوض با هم متحد می شوید.
این کار باعث ارتقای سطح دوستی شما با ابرقدرت ها به اندازه یک سطح می شود.
* کشور تازه تاسیس شده مرزهای خود را به همراه 90٪ غیر نظامیانش پس میگیرد ولی فناوری هایش را از دست می دهد.
* شما ۷۵۰ میلیون با ۲۰۰۰۰ سرباز برای محافظت از مرزها برایشان ارسال میکنید به همراه ۲۵۰ تانک ها
* همه کشورها با کشور تازه تاسیس شده دوست خواهند بود.
* درصورتی که کمتر از ۱ میلیون جمعیت دارید نمیتوانید به آنها اجازه استقلال دهید.


بازسازی کشور
حمایت بزرگی برای بازی سازی کشور به تاریخ پیوسته بفرستید.
این کار کشور را بازسازی می کند و دو کشور بهترین متحد خواهند شد.
برای بازسازی شما باید حمایتی بالغ بر 25 میلیون دلار و 1 میلیون شهروند و 20000 سرباز و 500 توپخانه و 250 تانک برای ان کشور بفرستید.

روابط بین المللی
گزینههای موجود در صفحهی روابط
1 = جنگ
2 = آتش بس
3 = روابط خصمانه
4 = روابط سرد همراه با فعالیتهای جاسوسی زیاد
5 = روابط سرد همراه با فعالیتهای جاسوسی متوسط
6 = روابط سرد همراه با فعالیتهای جاسوسی کم
7 = روابط دوستانه بدون فعالیتهای جاسوسی
8 = معاهدهی صلح. (باعث افزایش 1 درصدی درآمد ماهانهی کشور میشود.)
9 = روابط و منافع مشترک فوقالعاده. (باعث افزایش 2 درصدی درآمد ماهانهی کشور میشود.)
10 = پیمان نظامی. در زمان جنگ کشورها به کمک هم میشتابند (باعث افزایش 3 درصدی درآمد ماهانهی کشور میشود.)

روابط امکان پذیر با ابرقدرتهای جهانی
1 = با کشور شما روابط خصمانهای دارند.
2 = تصمیم به قطع روابط با کشور شما گرفتهاند.
3 = تصمیم به بستن سفارتخانه و بازگرداندن سفیر خود گرفتهاند.
4 = به دلیل تحرکات اخیر کشورتان با کشور شما روابط سردی دارند.
5 = با کشور شما روابط معمولی دارند و قبول کردهاند تا به شما تسلیحات سطح 1 را بفروشند.
6 = با کشور شما روابط دوستانهای دارند و قبول کردهاند تا به شما تسلیحات سطح 2 را بفروشند.
7 = با کشور شما روابط دوستانهای دارند و قبول کردهاند تا به شما تسلیحات سطح 3 را بفروشند.
8 = روابطی خوب با شما داشته و در هر ماه به اندازهی 1% از بودجهی ماهانهی شما برایتان کمک مالی میفرستند. (قبول کردهاند تا به شما تسلیحات سطح 3 را بفروشند.)
9 = روابطی بسیار با شما داشته و در هر ماه به اندازهی 5% از بودجهی ماهانهی شما برایتان کمک مالی میفرستند. (قبول کردهاند تا به شما تسلیحات سطح 4 را بفروشند.)
10 = روابطی ممتاز و عالی با شما داشته و در هر ماه به اندازهی 10% از بودجهی ماهانهی شما برایتان کمک مالی میفرستند. (قبول کردهاند تا به شما تسلیحات سطح 5 را بفروشند.)


شورشیان
شورشیان مالیات نمی دهند و تنها هدفشان ضربه زدن به کشور است،اگر شمار آن ها به ۸۰% جمعیت برسد احتمال سرنگونی نظامی دولت وجود دارد.
* با پشتیبانی از شورشیان در یک کشور دیگر میزان مالیات دریافتی آن کشور را کاهش می دهید.
* بهترین روش برای کاهش شورشیان سرمایه گذاری در بخش رفاه کشور است که باعث می شود شورشیان تبدیل به شهروند شوند و مالیات بپردازند.


مرکز جاسوسی
شما میتوانید از جاسوسان برای انجام بخش وسیعی و گوناگونی از عملیاتها استفاده کنید. همچنین در هر ساعت شما میتوانید یک جاسوس تربیت کنید پس از سر زدن به مرکز جاسوسی غافل نشوید.
این گزینه زمانی که شما پول کافی داشته باشید و در این نوبت هم از کشور هدف جاسوسی نکرده باشید برای شما فعال میشود.

ماموریتهای جاسوسی

جاسوسی نظامی - جاسوس شما اطلاعات نظامی کشور هدف را جمعآوری میکند.
میزان موفقیت 40% : با افزایش هر سطح از تکنولوژی جمعآوری اطلاعات میزان موفقیت شما 3% افزایش مییابد.
اگر مأموریت با موفقیت همراه باشد: شما میتوانید اطلاعات مربوط به قدرت نظامی کشور هدف را ببینید.


جاسوسی اقتصادی - جاسوس شما برای جمعآوری اطلاعات اقتصادی کشور هدف تلاش خواهد کرد.
میزان موفقیت: 60% - با افزایش هر سطح از تکنولوژی جمعآوری اطلاعات میزان موفقیت شما 3% افزایش مییابد.
اگر مأموریت با موفقیت همراه باشد: شما میتوانید اطلاعات مربوط به اقتصاد کشور هدف را ببینید.


جاسوسی علمی و تکنولوژی - جاسوس شما برای جمعآوری اطلاعات پیشرفتهای تکنولوژیک کشور هدف تلاش خواهد کرد.
میزان موفقیت 35% - با افزایش هر سطح از تکنولوژی جمع آوری اطلاعات میزان موفقیت شما 3% افزایش مییابد.
اگر مأموریت با موفقیت همراه باشد: شما میتوانید به صورت تصادفی تعدادی از تکنولوژیهای کشور هدف به همران سطح آنها را مشاهده خواهید کرد.


انفجار در پایگاه هوایی - جاسوس شما برای بمب گذاری در مراکز هوایی نظامی تلاش میکند.
میزان موفقیت 15% - با افزایش هر سطح از تکنولوژی جمع آوری اطلاعات میزان موفقیت شما 3% افزایش مییابد.
اگر مأموریت موفق باشد: بمبها منفجر خواهند شد و تا دوازده جت جنگی کشور هدف نابود میشود


خرابکاری تکنولوژیکی - جاسوس شما تلاش میکند تا در مرکز تکنولوژی کشور حریف خرابکاری کند.
میزان موفقیت 10% - با افزایش هر سطح از تکنولوژی جمع آوری اطلاعات میزان موفقیت شما 3% افزایش مییابد.
اگر مأموریت موفق باشد: 1 تا 5 سطح از تکنولوژی کشور هدف از بین میرود.


ضربه به اقتصاد - جاسوس شما تلاش میکند تا بازارهای بورس هدف را دچار اغتشاش و اختلال کند و با پخش کردن ویروس در سیستمهایشان اقتصادشان را با مشکل مواجه کند.
میزان موفقیت 17% - با افزایش هر سطح از تکنولوژی جمع آوری اطلاعات میزان موفقیت شما 3% افزایش مییابد.
اگر مأموریت موفق باشد: کشور هدف تمام پولهای در دسترس خود را از دست میدهد


سرقت از بانک - جاسوس شما تلاش می کند از سیستم بانکی دشمن سرقت کند.
شانس پیروزی: ۱۳% - هر سطح فناوری جاسوسی شانس پیروزی را ۳% افزایش می دهد
دستاورد: ۱۰% از سرمایه ی کشور هدف به بودجه ی شما اضافه خواهد شد.


ایجاد نا آرامی - جاسوس شما تلاش می کند به پادگان دشمن نفوذ کرده و ایجاد نا آرامی کند.
شانس پیروزی: ۸% - هر سطح فناوری جاسوسی شانس پیروزی را ۳% افزایش می دهد.
دستاورد: ۱۵% سربازهای دشمن نافرمانی کرده و به شهروندان می پیوندند.


گناهکار نشان دادن کشور دیگر - جاسوس شما تلاش می کند میان دو کشور دیگر مشکل دیپلماتیک ایجاد کند.
شانس پیروزی: ۵% - هر سطح فناوری جاسوسی شانس پیروزی را ۱% افزایش می دهد.
دستاورد: روابط بین دو کشور دیگر ۱ تا ۳ سطح کاهش می یابد.
*تنها کشور هدف را انتخاب کنید سیستم بصورت خودکار کشورهایی را که بدترین رابطه را با کشور هدف دارند مشان می دهد و جاسوس شما روابطشان را کاهش می دهد.


حمایت از شورشیان - جاسوس شما تلاش میکند تا به شورشیان در کشور هدف تسلیحات و کمک مالی برساند.
میزان موفقیت 18% - با افزایش هر سطح از تکنولوژی جمع آوری اطلاعات میزان موفقیت شما 3% افزایش مییابد.
اگر مأموریت موفقیت آمیز باشد: تعداد شورشیان در کشور هدف تا 50،000 نفر زیاد میشود.


خراب کردن موشکها - جاسوس شما تلاش میکند تا در مراکز موشکی کشور هدف خرابکاری کند.
میزان موفقیت 7% - با افزایش هر سطح از تکنولوژی جمع آوری اطلاعات میزان موفقیت شما 3% افزایش مییابد.
اگر مأموریت موفق باشد: تعداد بسیار زیادی از موشکهای کشور هدف نابود خواهند شد.


ترور رهبر - جاسوس شما تلاش میکند تا رهبر کشور هدف را ترور کند.
میزان موفقیت 2% - با افزایش هر سطح از تکنولوژی جمع آوری اطلاعات میزان موفقیت شما 1% افزایش مییابد.
اگر مأموریت با موفقیت همراه باشد: کشور هدف از صفحههای تاریخ خاورمیانه پاک خواهد شد.


برهم زدن انتخابات - جاسوس شما تلاش می کند با پخش اخبار دروغین درمورد کاندید ها انتخابات را خراب کند.
میزان موفقیت 3% - با افزایش هر سطح از تکنولوژی جمع آوری اطلاعات میزان موفقیت شما 1% افزایش مییابد.
اگر ماموریت موفقیت امیز باشد: کشورها ناگهان بهترین متحد خواهند شد


نفوذ به شورشیان - جاسوس شما تلاش میکند به گروه شورشیان کشورتان نفوذ کند.
میزان موفقیت 5% - با افزایش هر سطح از تکنولوژی جمع آوری اطلاعات میزان موفقیت شما 3% افزایش مییابد.
اگر ماموریت موفق شود:تا 20٪ شورشیان گروه را ترک می کنند و شهروند می شوند

خرید تسلیحات
در سال 2027 دنیا 4 ابرقدرت دارد که منبع اصلی تأمین و خرید سلاح در خاورمیانه هستند.
ایالات متحدهی امریکا، اتحادیهی اروپا، روسیه و چین.
هر تهیهکنندهی سلاح تسلیحات متفاوت با قیمتهای متفاوت میفروشد.
* از بررسی سلاحهای خاص هر تهیه کنندهی تسلیحات غافل نشوید.

تشریح تسلیحات
سربازان میتوانند برای دفاع از کشور در مقابل تهاجم تکاوران دشمن و همچنین برای حمله به کشور هدف استفاده شوند.

تانکها زمانی که به یک کشور حملهی نظامی میکنید بسیار اهمیت دارند. هرچه تانکهای بیشتری داشته باشید شانس شما برای تسخیر یک سرزمین بیشتر است. به خاطر داشته باشید که تانکها همچینین به عنوان آخرین خط دفاعی در مقاب تهاجم تانکهای دشمن به حساب میآیند.

توپخانه برای تضعیف جایگاه سربازان دشمن و همچنین هدف قرار دادن توپخانهی دشمن استفاده میشود. یک ایدهی خوب برای حمله این است که ابتدا با توپخانه بمباران کنید وسپس با سربازانتان حمله کنید. به این ترتیب دشمن سربازان کمتری برای دفاع از مرزهایش دارد.

جتهای جنگنده یک سلاح بسیار قدرتمند در بازی هستند. آنها میتوانند برای بمباران مواضع دشمن فرستاده شوند. هرچه جتهای بیشتری داشته باشید شانس شما برای هدف قرار دادن مواضع دشمن و ایجاد خسارت بالاتر میرود. یک ایدهی خوب جنگی این است که قبل از حملهی زمینی از آنها برای ایجاد موجهای حملهی هوایی و بمباران دشمن استفاده کنید.

چرخبالها برای هدف قرار دادن تانکها و توپخانههای دشمن بهترین هستند. هلیکوپترها میتوانند برای هدف قرار دادن تانکهای دشمن، تضعیف موقعیت نیروهای دشمن و یا حتی در زمان حملهی تمام و کمال مورد استفاده قرار گیرند. از میان برداشتن تانکهای دشمن برای آسان کردن کار تسخیر سرزمینی حیاتی است.

موشکهای ضد هوایی برای دفاع از حریم هوایی و در مقابل حملات هوایی استفاده میشوند (برای مثال جتها و هلیکوپترها). زمانی که جنگ تمام عیار راه میاندازید موشکهای ضد هوایی برای محافظت از تانکهذی شما در مقابل جتها و هلیکوپترهای دشمن استفاده میشوند.

ناو ها کمک میکنند تا از خط ساحلی خود محافظت کنید. همچنین آنها توپخانههای عظیمی دارند که به سربازان دشمن حمله میکنند. زمانی که در عملیات دریایی استفاده شودن میتوانند به نابودی نیروهای دشمن کمک کنند. مراقب ناو های دشمن که از خط ساحلی حفاظت میکنند باشید.

زیردریاییها یک سلاح مخفیانهی فوقالعاوه هستند و میتوان از آنها برای انجام عملیات نظامی مخفی در خط ساحلی دشمن استفاده کرد. زیردریاییها به اژدر و موشکهای هدایت شونده مجهز هستند.

نیروهای ذخیره جایگزین نیروهای کشته شده در میدان نبرد میشوند. زمانی که شما دیگر نیروی ذخیره ندارید زمانی است که باید نگران شوید!

اتاق جنگ
اقدامات قابل انجام به سطح روابط شما با کشورها و همچینین به داشتن مرز مشترک با کشورها بستگی دارد.
این اقدامات عبارتند از: فرستادن نیروها، آمادهباش کامل، بمباران مناطق نظامی، بمباران مناطق صنعتی، بمباران شهروندان، بمباران مراکز تحقیقاتی و انجام حملات موشکی.
* در زمان جنگ تمام عیار نیروهای شما به صورت خودکار به مرزها اعزام میشوند. * سیستم به کشورها اجازه میدهد تا همزمان با چندین کشور وارد جنگ شوند ولی نیروها در مرزها تقسیم شده و آن کشور با مشکلات فراوان رو به رو میشود.
* اگر مرز مشترکی موجود نباشد سیستم به طور خودکار با جتها و موشکها حمله میکند.


موشکهای ضد هوایی
یک موشک ضد هوایی از 1000 کیلومتر محافظت میکند
هرچه سرزمینی وسیعتر داشته باشید به موشکهای بیشتری برای دفاع از آن نیاز پیدا میکنید.

فرستادن نیروها
به شما اجازه میدهد تا نیروهایتان را پخش کنید و برای آغاز نبرد بهتر آماده شوید.
همچنین شما میتوانید نیروهایتان را به پایگاههایشان بازگردانید.


فرستادن نیرو به مرز
یک قسمت از نیروهایتان را به مرزهای کشور هدف میفرستد
این کار به شما اجازه میدهد تا برای دفاع بهتر در مقابل حملهی دشمن یک خط دفاعی تشکیل دهید.
برای این کار به حداقل تعداد 20،000 نیرو احتیاج دارید.


تقویت مرزها در حالت آماده باش کامل
تمام نیروهای در دسترس شما را به مرزهای کشور هدف منتقل میکند.
این کار به شما اجازه میدهد تا یک خط دفاعی مستحکم در برابر حملهی کشور هدف تشکیل دهید.


جنگ تمام عیار
تمام نیروهای شما برای جنگ با کشور هدف فرستاده شدهاند.
دو طرف در طول جنگ میتوانند سربازان، تسلیحات و حتی شهروندان را از دست بدهند.
شما نیاز دارید تا تمام نیروهایتان را به مرزهای کشور هدف بفرستید تما اگر چندین مرز دارید در تقسیم نیروهایتان با درایت عمل کنید.
شما میتوانید کشور هدف را تسخیر کرده و بر بزرگی امپراطوریتان بیافزایید.
شما تنها در صورتی میتوانید وارد جنگ تمام عیار شوید که با کشور هدف مرز زمینی مشترک داشته باشید.

جنگ تمام عیار بین کشورها
* اگر میخواید به کشوری که با آن مرز زمینی مشترک دارید حمله کنید ابتدا به صفحهی روابط بین الملل رفته و به آنها اعلان جنگ دهید.سپس در اتاق جنگ تمام نیروهایتان را به مرزهای کشور هدف بفرستید.
زمانی که نوبتتان را تمام میکنید سیستم محاسبات مربوط به نبرد را انجام داده و نتیجه را گزارش میدهد.
* همچنین جنگ میتواند روابط میان کشورهایی که مرز زمینی مشترک ندارند را از میان ببرد.
* اگر مرز زمینی مسترکی وجود نداشته باشد سیستم به طور خودکار تصمیم میگیرد تا از جتها و یا موشکهای بالستیک علیه شما استفاده کند.
* هیچگونه محدودیت زمانی برای جنگ وجود نداشته و میتواند سالها به درازا بیانجامد.
* اگر دو کشور مرز زمینی مشترک داشته و میان آنها جنگ رخ دهد سیستم محاسبات مربوط به نبرد را به صورت زیر انجام میدهد:

مرحله اول
کشورها جتها و هلیکوپترهایشان را علیه مراکز نظامی ارسال میکنند. هدفهایی مثل: تانکها، سربازان، موشکهای ضد هوایی و توپخانهها

مرحله دوم
کشورها توپخانههایشان را وارد نبرد میکنند و برنده میتواند ضربات سهمگینی به نیروها و تجهیزات طرف دیگر وارد آورد.

مرحله سوم
کشورها زیردریاییها و کشتیهایشان را وارد نبرد میکنند و برنده میتواند علیه طرف دیگر محاصرهی دریایی ایجاد کند. این به این معنی است که آن کشور دیگر نمیتواند تسلیحات خریداری کند.

مرحله چهارم
کشورها نیروها و تانکهایشان را به نبرد وارد میکنند و کشور برنده میتواند سرزمینهای بیشتری را به تسخیر خود در آورد. هدف تسخیر کامل کشور دیگر است.نبرد با شورشیان
۲۰.۰۰۰ سرباز شما وارد شهرهای تحت کنترل شورشیان می شوند.
۲۰.۰۰۰ سرباز شما در برابر ۲۰.۰۰۰ شورشی
درصورت پیروزی تا ۵۰۰.۰۰۰ شورشی به شروند تبدیل خواهند شد و در صورت شکست تا ۱۰۰.۰۰۰ نفر از شهروندان به شورشیان می پیوندند.
سطح فناوری شورشیان ۱ تا ۵ سطح از شما پایین تر است.
۵% شانس این وجود دارد که یکی از ابرقدرت های جهانی روابطش را با شما کاهش دهد.


حملات نیروی دریایی
کشتیهای شما تلاش خواهند کرد تا با مانور دادن در خط ساحلی دشمن از توپهایشان علیه مواضع دشمن استفاده کنند.
اگر شما پیروز شوید دشمن تعداد زیادی نیرو از دست میدهد.
حداقل تعداد نیرو برای انجام حمله: یک کشتی
حداکثر تعداد نیرو برای انجام حمله: تنام کشتیهای شما


مأموریت اعماق دریا
50 تا از غواصان گمنام شما در حالی که لباس استتار دارند تلاش خواهد کرد تا کشتیهای دشمن را غرق کنند.
50 نفر از نیروهای شما در مقابل 50 نیروی دشمن. در کد قرمز خط دفاعی دشمن 100 نیرو خواهد داشت.
رهبری که کشورش سطح تکنولوژی بالاتری دارد تز شانس بالاتری برای پیروزی بزخوردار است.
زمانی که پیروز شوید سربازانتان 1 تا 3 کشنی دشمن را غرق میکنند و دشمن هرگز پی نخواهد برد که کدام کشور این کار را انجام داده است.


مأموریت شلاق
تمام جتهای شما در بالای مراکز موشکهای بالستیک هدف به پرواز در میآیند و تلاش خواهد کرد تا موشکهای دشمن را از میان ببرند: جتهای شما در برابر جتهای دشمن.
در صورتی که برندهی نبرد شوید دشمن میتواند تعداد زیادی موشک بالستیک از دست بدهد.
حداقل تعداد نیرو برای انجام این عملیات: 50 جت
حداکثر تعداد نیرو: تمام جتهای شما


به توپ بستن
توپخانهی شما تلاش میکند تا مواضع دشمن را به توپ ببندد. این به توپ بستن شامل تمامی توپخانههای شما میشود: توپخانههای شما در مقابل توپخانههای دشمن.
اکر شما پیروز شوید دشمن سربازان زیادی از دست میدهد
حداقل تعداد نیرو برای انجام حمله: 24 توپ
حداکثر تعداد نیرو: تمام توپهای شما


جستوجو و نابودی
هلیکوپترهای شما تلاش میکنند تا وارد حریم هوایی دشمن شده و با راکتهایشان مواضع دشمن را هدف قرار دهند: هلیکوپترهای شما در برابر موشکهای ضد هوایی دشمن
اگر شما پیروز شوید دشمن تانکها و توپخانههایش را از دست میدهد.
حداقل تعداد نیرو برای انجام این حمله: 12 چرخبال
حداکتر تعداد نیرو: تمام هلیکوپترهای شما


حمله ی پنهانی
زیردریایی های شما نزدیک سواحل دشمن مانور می دهند و تلاش می کنند موشک های قاره پیمای دشمن را هدف قرار دهند.
در صورت پیروزی دشمن شمار زیادی موشک قاره پیما از دست می دهند بدون اینکه پی به هویت نیروهای مهاجم ببرد و در صورت شکست احتمال آغاز جنگ بین دو کشور وجود دارد.
حداقل نیرو برای این عملیات ۳ زیردریایی و حداکثر همه ی زیردریایی ها


توفان دریا
همه ی کشتی ها و زیردریایی های شما تلاش می کنند نیروی دریایی دشمن را غافلگیر کنند و در یک روز در هم بکوبند و پس از آن دشمن را از ساحل زیر آتش خود بگیرند.
پس از این عملیات جنگ آغاز می شود.
حداقل نیرو برای این عملیات ۵ کشتی و ۵ زیردریایی و حداکثر آن همه ی کشتی ها و زیردریایی ها


شبیخون تکاورها
۵۰ تکاور ناشناس با یونیفرم ارتش کشور بیگانه وارد پایگاه نظامی یک کشور سوم می شوند و تلاش می کنند بین دو کشور جنگ را آغاز کنند.
۵۰ سرباز شما در برابر ۵۰ سرباز دشمن
در صورت پیروزی دو کشور دیگر وارد جنگ خواهند شد و در صورت شکست عملیات تمامی سربازهای شما کشته شده و ۲۵% شانس آغاز جنگ میان شما و کشور هدف است.


بمباران اهداف نظامی
برای این کار به حداقل 75 جت نیاز دارید.
جتهایتان مراکز نظامی دشمن را بمباران خواهند کرد.
اگر مأموریت موفقیتآمیز باشد
ممکن است تعداد زیادی از سربازان و تسلیحات دشمن نابود شوند.(احتمال شروع جنگ تمام عیار میان کشورها 30% است)
احتمال پیروزی شما به تعداد و تکنولوژی جتهایتان در برابر تعداد و تکنولوژی موشکهای ضدهوایی دشمن بستگی دارد.


بمباران اهداف صنعتی
حداقل به 50 جت برای انجام این عملیات نیاز دارید.
جتهای شما مناطق صنعتی کشور هدف را بمباران خواهند کرد.
اگر مأموریت موفقیت آمیز باشد
شما میتوانید تعدادی از تکنولوژیهای صنعتی دشمن را نابود کنید.(شانس اعلان جنگ تمام عیار میان کشورها 50% است.)
احتمال پیروزی شما به تعداد و تکنولوژی جتهایتان در برابر تعداد و تکنولوژی موشکهای ضدهوایی دشمن بستگی دارد.


بمباران هدف تحقیقاتی
به حداقل 100 جت برای انجام حمله نیاز دارید.
جتهایتان یک مرکز تحقیقاتی را بمباران میکنند.
اگر مآموریت با موفقیت همراه باشد
یک مرکز تحقیقاتی نابود میشود.(احتمال شروع جنگ تمام عیار میان دو کشور 20% است.)
احتمال پیروزی شما به تعداد و تکنولوژی جتهایتان در برابر تعداد و تکنولوژی موشکهای ضدهوایی دشمن بستگی دارد.


بمباران شهروندان
جتهای شما یک شهر بزرگ را در کشور دشمن بمباران میکنند.
حداقل به 25 جت برای انجام حمله نیاز دارید.
اگر مأموریت موفقیتآمیز باشد
ممکن است تعداد زیادی از شهرواندان در اثر بمباران کشته شوند.(احتمال شروع جنگ تمام عیار 99% است.)
احتمال پیروزی شما به تعداد و تکنولوژی جتهایتان در برابر تعداد و تکنولوژی موشکهای ضدهوایی دشمن بستگی دارد..
ابرقدرتهای دنیا سطح روابطشان را با کشور شما کاهش خواهند داد.


پرتاب موشکهای بالستیک
به شما اجازه میدهد با انتخاب نوع کلاهک موشک بالستیک پرتاب کنید.

یادآوری مهم
1. اگر کشور هدف موشک سپر دفاع موشکی داشته باشد میتواند مدشکهایتان را قبل از برخورد به هدف از میان ببرد
2. اگر شما شهروندان را هدف قرار دهید ابرقدرتها سطح روابطشان با شما را کاهش خواهند داد
3. موشکهای بالستیکی که شما پرتاب میکنید شهرهای اصلی دشمن را هدف قرار میدهند.
4. میزان خسارتی که پرتاب موشکهای بالستیک ایجاد میکنند به تعداد موشکها و نوع کلاهک بستگی دارد.

استفاده از کلاهک معمولی: هر موشکی که به هدف برخورد کند میتواند تا 100 شهروند را بکشد.
استفاده از کلاهکهای شیمیایی: هر موشکی که برخورد کند میتواند تا 1،000 شهروند را بکشد.
استفاده از کلاهک بیولوژیکی: هر موشکی که برخورد کند میتواند تا 50,000 شهروند را بکشد
استفاده از کلاهک اتمی: هر موشکی که برخورد کند میتواند تا 1,000,000 شهروند را بکشد.

فتح کردن کشورها
به ازای هر کشوری که فتح میکنید به کشور شما زمین و شهروند اضافه میشود.
* شهروندان به درآمد ماهانهی شما خواهند افزود.
* یادتان باشد که هرچه سرزمین پهناورتری داشته باشید به موشکهای ضد هوایی بیشتری یرای محافظت آن در برابر حملات هوایی نیاز دارید.

اخبار
بعد از اتمام هر نوبت گزینهی اخبار به شما جاره میدهد تا فعالیتهای سایر کشورها را تحت نظر بگیرید.

اتمام نوبت
هر بار که شما یک نوبت را تمام میکنید سیستم تغییرات در خاورمیانه را محاسبه کرده و بر طبق آن عمل خواهد کرد.

سختی مراحل
سطح آسان
سیستم بودجهی کشورهای دیگر را به این شرح تقسیم بندی میکند:
20% به دفاع
25% به اقتصاد و صنعت
15% به تحقیقات
35% به بهبود روابط بینالملل
5% به استفاده از جاسوسان

سطح معمولی
سیستم بودجهی کشورهای دیگر را به این شرح تقسیم بندی میکند:
25% به دفاع
30% به اقتصاد و صنعت
20% به تحقیقات
20% به بهبود روابط بینالملل
5% به استفاده از جاسوسان

سطح سخت
سیستم بودجهی کشورهای دیگر را به این شرح تقسیم بندی میکند:
27% به دفاع
27% به اقتصاد و صنعت
23% به تحقیقات
16% به بهبود روابط بینالملل
7% به استفاده از جاسوسان

سطح بسیار سخت
سیستم بودجهی کشورهای دیگر را به این شرح تقسیم بندی میکند:
30% به دفاع
25% به اقتصاد و صنعت
23% به تحقیقات
14% به بهبود روابط بینالملل
8% به استفاده از جاسوسان

سطح غیرممکن
سیستم بودجهی کشورهای دیگر را به این شرح تقسیم بندی میکند:
35% به دفاع
20% به اقتصاد و صنعت
25% به تحقیقات
10% به بهبود روابط بینالملل
10% به استفاده از جاسوسان

* در مواقع جنگ کشورها تمام بودجهی خود را برای خرید سلاح و بهبود روابط بینالملل صرف میکنند.
* هربار که نوبت خود را تمام میکنید سیستم در صفحهی اخبار به شما فعالیت دیگر کشورها را گزارش میکند.


باختن بازی
در صورتی که جاسوسان سایر کشورها شما را ترور کنند یا شما تمام تسلیحات و شهروندان خود را از دست بدهید بازنده میشوید.
در این صورت شما گزینهی شروع مجدد بازی را خواهید داشت.
در زمان شروع مجدد شما همه چیز را از دست میدهید(تکنولوژیها، نیروها، بودجه و...)


بردن بازی
برنده کشوری است که بتواند تمامی کشورهای دیگر را فتح کند.

امتیاز بازی
در پایان بازی سیستم به شما امتیازتان و اینکه هوش مصنوعی در مورد رهبری شما چه فکری میکند را نشان خواهد داد.

توکن ها و تبلیغات
تبلیغات باعث میشه بازی ما همچنان رایگان باشه و بتونیم پول برای نگه داری از سرور هارو داشته باشیم! و همچنین بازی را بیشتر توسعه دهیم
با خریدن بسته توکن و تماشا تبلیغ مارا حمایت کنید
از حمایت شما سپاسگزاریم!

توکن رایگان
میتونی بی نهیات توکن بگیری با دعوت دوستان
۲۰۰ توکن بابت هر بازیکن که دعوتش میکنی به بازی(حداقل یه دست باید بازی کنه)
۱۰۰ توکن جایزه روزانه بابت تبلیغ و بقیه چیز میزای رایگان
این روشی است برای حمایت ما و ازاد شدن همه چیز به صورت رایگان برای شما
حمایت شما برای ما مهم است تا به توسعه بازی هامون ادامه دهیم
از حمایت شما سپاسگزاریم.

به ما برای اضافه کردن زبان کشورتان به بازی کمک کنید.
اگر شما بازی را دوست دارید به ما کمک کنید امپراطوری خاورمیانه 2027 را به سایر زبانها ترجمه کنیم.
ما از کمک شما خوشحال خواهیم شد.

صدا
شما میتوانید صدای بازی را خاموش/روشن کنید.کافیست در صفحهی اصلی روی علامت صدا کلیک کنید.

با تشکر از
به خاطر افکتهای صوتی از http://www.freesfx.co.uk/
ترجمه فارسی: حامد دارابی
ما میخواهیم به خاطر خواندن این متن از شما تشکر کنیم و امیدواریم از بازی لذت ببرید.
تیم iGindisPatreon   Facebook   Twitter   Instagram   YouTube